Vedtægterne for Silkeborg og Omegns Jagtforening er blevet ændret. Ændringen vedr. udelukkende vedtægternes §4 som i tidligere version foreskrev at generalforsamlingen skulle afholdes i februar måned. Dette er nu ændret til at den skal afholdes i jan/febr. måned. 

A5_folder_Love.pdf 

God læselyst Vink

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/